Ashrae Sıcaklık Kriteri

Ashrae Sıcaklık Kriteri

ASHRAE, A.B.D. Mekanik Mühendisliği Kuruluşu olarak Veri Merkezleri konusunda da ayrı bir birim (ASHRAE TC 9.9) faaliyet göstermektedir. Bu Birim; soğutma sistemlerini araştıran, sağlayan ve üretimini yapan firmalar kadar, IT cihaz üreticileri ile de birlikte çalışarak beklenen iş sürekliliğini garanti edecek standartları ortaya koymaktadır.

2011 Yılında açıklanan ve hala geçerli olan standart isteklerini gösterir tablo aşağıdadır. Tabloda 4 adet A olmak üzere toplam 6 adet sınıf bulunmaktadır. Tablo, A Sınıfları için 2 kategoride kriter vermektedir.

İlki tavsiye (recommented) edilen ve her sınıf için olağan durumda uyulması gereken sıcaklık ve nem kriteridir. Cihaz girişindeki havanın, 18 – 27 °C sıcaklık aralığında ve 5.5 °C Yoğuşma Sıcaklığına karşı düşen ile %60 bağıl nem oranı aralığında olması tavsiye edilmektedir.

A Sınıfları için ikinci kategori “müsaade edilebilir” (allowable) olarak her bir sınıf için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Kısa süreli olarak soğutma sisteminde bir arıza ya da tutarsızlık olursa bir müsaade edilebilir aralık söz konusudur. Bu “müsaade edilebilir” aralık kontrollü olarak enerji verimliliğini yükseltecek şekilde de kullanılabilir.

Yakın zamanda sunucu yönetim özelliklerinde sunucu beklenen ömrüne karşı düşen parametreler de gözükmesi tahmin edilmektedir. Bilindiği gibi sunucunun 3-5 yıl üzerinde aktif kullanımı, üzerindeki teknolojinin yetersizleşmesi ile ekonomik olmamakta ve yenilenmesi zorunlu hale gelmektedir. O zaman kısıtlı kullanım ömrü baz alınarak enerji verimliliğini yükseltecek şekilde müsaade edilebilir aralık kullanılması da bu yönergede ele alınmıştır.

Bu aralıkta sıcaklık bandı 15°C ile 32 °C, bağıl nem bandı da %20 ile %80 arasına çekilebilir. Burada önemli husus kullanılan IT cihazların kendilerine özgü güvenli çalışma aralığıdır. Eğer “müsaade edilebilir” aralık bir ya da birkaç cihaz tarafından desteklenmiyor ise bu aralıkta çalışmak iş sürekliliği açısından sakıncalıdır.

Ashree Sıcaklık Kriteri

A1 sınıfı, kurumsal veri merkezleri için kriter alınmaktadır. A4’de doğru olan sınıflar; daha çok fazla sayıda sunucu kullanan ve sanallaştırılmış servisler ya da “big data” gibi yaygın hizmetler veren veri merkezlerinde kriter olarak alınmaktadır. Seçimde veri merkezinin IT envanteri de dahil olmak üzere toplam sahip olma maliyeti göz önüne alınmaktadır.

Tabloda sadece sıcaklık ve bağıl nem kriterleri değil, aynı zamanda maksimum yoğuşma sıcaklığı, denizden yükseklik, dinamik sıcaklık değişimi ve depolama şartları da kriter olarak değerlendirilmiştir.