Çözümlerimiz

Veri Merkezi Rack Kabinet Sistemleri Uygulamaları

Veri Merkezleri Altyapı sistemlerinin tamamı, Rack kabinetleri içerisinde konumlandırılan üstyapı sistemlerinin (sunucu, depolama, bulut bilişim sistemleri, network, güvenlik sistemler vs..) kesintisiz ve verimli bir şekilde çalışması için tasarlanmaktadır. Bu üstyapı sistemlerinin konumlandırılacağı Rack kabinetler veri merkezi sahiplerinin ihtiyaçlarını gidecek ve iş süreçlerini kolaylaştıracak şekilde konumlandırılmalıdır.

 

·        Network/Sunucu Rack Kabinet ve Aksesuvarları
·        Soğuk/Sıcak Koridor Kapama Sistemleri ve Sızdırmazlık Uygulamaları
·        Yükseltilmiş Döşeme ve Soğutucu Menfez Seçimleri
·        Ortam İzleme ve KVM Switch Sistemleri

Veri Merkezi Beyaz Alan Fiber ve Bakır Altyapı Kablolama Uygulamaları

Veri merkezlerinde Network ve Sunucu iletişimin en önemli parametresi kablolamadır. Doğru bir kablolama altyapısı sistemlerin güvenilirliğini, hızını, yedekliliğini ve işletme kolaylığını direk olarak etkilemektedir. Yönetimi kolay ve en verimli kablolama sistemi veri merkezi yöneticilerinin birincil önceliklerindendir.

 

·        Fiber Optik Kablolama ve Sonlandırma Sistemleri
·        Bakır Kablolama ve Sonlandırma Sistemleri
·        Fiber ve Bakır Kablo Yolları Uygulamaları

Veri Merkezi Elektromekanik Altyapı Uygulamaları

Veri Merkezi altyapı sistemleri temel olarak Elektrik, Mekanik, Yangın ve Fiziksel Güvenlik sistemlerinden oluşmaktadır. İşletmenin iş sürekliliği ve verimliliği açışından altyapı sistemleri ilk kurulum anında ve veri merkezi hayat döngüsü süresince gözlemlenmeli ve işletilmelidir. ITPS gerek bütün bu sistemlerin kurulumlarını yapmakta, gerekse var olan altyapı sistemlerinin iyileştirme çalışmalarını yapmaktadır. Bu hizmetteki kritik nokta sistemlerin birbiri ile tam uyumlu olarak çalışması ve işletme performansına dahil edilmesidir.

 

·        Elektrik ve Yedek Enerji Sistemleri Kurulumları,
·        Soğutma Sistemleri Kurulumları,
·        Yangın Algılama ve Mücadele Sistemleri Kurulumları,
·        Fiziksel Güvenlik Sistemleri Kurulumları (CCTV ve ACCESS)

Veri Merkezi Yönetim Yazılımları Uygulamaları

Veri Merkezi işletme sahiplerinin en fazla temas edeceği, izleyeceği, süreçlerini yöneteceği ve rapor alacağı yazılımlardır. Bu yazılımlara ait arayüz ekranlarının en verimli ve işletme personelinin iş sürekliliği arttırıcı yönde dizayn edilmesi gereklidir.

 

·        Bina Yönetim Sistemi (BMS)
·        Güç Yönetim Sistemi (PMS)
·        Data Center Altyapı Yönetim Sistemi (DCIM)