Fiziksel Altyapı Kapasitesi

Fiziksel Altyapı Kapasitesi

Günümüzde yükselen güç yoğunluğu ile ön görülemez ihtiyaç değişimi, artan iş sürekliliği baskısı ve göz ardı edilemeyen yatırım ve işletme maliyetlerindeki büyüme; Veri Merkezleri “Kapasite Yönetimi”nin  önemini ortaya koymaktadır. Türkiye’de de, tüm dünyadaki gibi bu bilinç yerleşmekte ve gelişmektedir.

Temel soru çok basittir: Veri Merkezinizin hedeflenen iş sürekliliği seviyesinden feragat etmeden kullanılabilecek kapasitesi nedir? Bu kapasiteyi maksimum kullanmak için yeni gelen cihazları salonun neresine, ne yoğunlukla yerleştirmem gerekiyor?

Bu sorulara analitik olarak, ölçülen ve tekrarlanabilir verilere dayanarak cevap vermek ancak detaylı ve profesyonelce geliştirilmiş servisler neticesinde mümkündür. Aksi takdirde kullanılan yöntem, hislere güvenip ortaya çıkacak felaketlerden ders alıp subjektif korkular geliştirmek olacaktır.

ITPS, bu kapsamda müşterilerinin mevcut veri merkezlerinin kapasitelerini belirlemek, bu kapasiteyi iş sürekliliğini riske atmayacak şekilde en yüksek seviyede kullanılmasını sağlamak ve bununla beraber, elde olanı en yüksek kapasitede kullanmanın beraberinde getirdiği yüksek verimliliğe ulaşmak için Veri Merkezi Fiziksel Altyapı Kapasite Analiz Servisini sunmaktadır.

Geleneksel durum analizi (assessment) servislerinde, fiziksel altyapı ile ilgili yapılan gözlem ve ölçümlerle incelenen kapasite, salon kapsamında bütünsel olup, servis sonucundaki tavsiyeler genelde bilinen ve gerçeklendiğinde yarar sağlanıp sağlanamayacağı açık olmayan veya sınırlı kazanç sağlayan niteliktedir. (Yükseltilmiş taban altı kablo sarmalının düzenlenmesi, kabin kapakları perfore oranı, kapama panelleri, kablo organizasyonu vb.)

ITPS’in sunduğu özel durum analizi servisinde ise kabinsel bazda kapasitenin Veri Merkezi alanına dağılımını ortaya koyan, kullanılmayan ve kullanılmaya hazır kapasitenin ortaya çıkarılması ve bunun yanında kullanılması doğrudan olanaklı olmayan “Kısılmış Kapasiteyi” belirleyen bir yöntem kullanılmaktadır. Problem ve çözümler kullanılamayan “Kısılmış Kapasitenin” kullanılır hale getirilmesini sağlayacak şekilde ortaya koymaktır.

Veri Merkezinin kapasitesini yapılacak güç, sıcaklık, hava akışı ve basınç ölçümleri baz alınarak kabinlere dağılımını ortaya koymaktadır. Kapasite ana unsurları olarak, “Yer” (Hacim), “Güç” ve “Soğutma” unsurları belirlenmektedir. Bu üç unsurun her kabin için dengeli dağılmış olması kapasitenin tam kullanımı ve yüksek verimlilik için esastır.

Önerilen değişimin yapılması ile ortaya çıkacak yeni durum, tekrar edilecek ölçüm servisleri ve değerlendirilmesi ile yeterliliği denetlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Ayrıca büyük revizyonlar gerektiğinde CFD ile takviyeli olarak yüksek doğrulukla senaryo çalışması da yapılabilmektedir.

Alt bölümlerde Altyapı Kapasitesi ile ilgili detaylı bilgiler paylaşılmıştır.