Veri Merkezi Durum Analizi Servisleri

Bir veri merkezi veya network altyapısının ihtiyaca göre optimizasyonu ve istenen yeterliliğe sahip olup olmadığının denetlemesini sağlayacak anlamlı ölçmelerin yapılması ve alınan ölçüm sonuçlarını baz alarak müşterinin anlayabileceği ve karşılaştırma yapacağı formatta raporun sunulması şeklindedir. Ömür döngüsünde ilk hazırlanma ve en son optimize etme süreçleri içinde yer alır.

Güç Sistemi Denetleme Servisi

İklimlendirme Sistemleri Denetim Servisi

Altyapı Verimlilik Denetleme Servisi

Altyapı Kapasite Denetleme Servisi

Termografi ve CFD analizleri

Network Denetleme Servisi

Risk Denetleme Servisi

Veri Merkezi Altyapı Eğitimleri