Veri Merkezi Tasarım Servisleri

Müşteri iş hedeflerine odaklanarak mevcut alanların durum analizi ve kazanılan tecrübeler, tercihler, kısıtlar göz önüne alınacak şekilde müşterinin yeni bilgi işlem altyapısı planlamasını ve tasarımını yapma çalışmasıdır. Bu çalışmada müşterinin sahip olduğu yerleşim ve kısıtları, ileriye dönük plan ve hedefleri, standartlar ve tavsiyeler, IT değişim eğilimleri mutlaka çalışmaya katılacaktır.

 

Veri merkezi fiziksel altyapı kapsamında ilgili şirket hedeflerinin ortaya konması.

Şu ana kadar toplanmış tecrübelerin, kullanılan BT teknolojisinin ve gelecek ile ilgili projeksiyonun tasarım ve planlamaya girdi olarak aktarılması.

Veri merkezi toplam gereksinimlerinin ortaya çıkartılması.

Yer-güç sistemi–soğutma sistemleri arasında dengenin kurulması. Beyaz ve Gri Alanların belirlenebilmesi.

Tedarikçiler ve Entegratörlerin önerdikleri teknolojilerin anlaşılması ve karşılaştırılabilir formata uyumlaştırılması.

Seçilen teknolojilere göre işletme ve toplam sahip olma maliyetlerinin irdelenmesi.

Uptime Institute, BICSI, TIA-942, ASHREA, Kapasite Yönetimi ve İş Sürekliliği Yönetimi (ITIL) gibi tavsiye, iyi uygulama ve standartları tasarım aşamalarında göz önünde bulundurulması ve içerilmesinin sağlanması ve diğer kararlaştırılacak hizmetler