Jeneratör Seçimi

Jeneratör Seçimi

Veri Merkezi Fiziksel Altyapısının tek görevi, içinde barındırılan BT cihazlarına yüksek iş sürekliliğinde ortam sağlamaktır. Bu görevi yüksek enerji tüketimi ile sağlar. Normal şartlarda en ucuz enerji kaynağı, sahaya ulaştırılacak şebeke elektrik enerjisidir.

Veri Merkezi, elektrik şebekesinde oluşacak her hangi bir arıza, bakım ya da kesintiyi kaldıracak durumda değildir. En düşük kritiklik (Tier) seviyesindeki bir altyapı bile alternatif bir enerji kaynağına ihtiyaç duyar.

Jeneratör bir alternatif enerji kaynağı olarak kullanılan önemli bir altyapı sistemidir. Şebeke enerjisinin daha ucuz olma durumunda, jeneratörler sadece şebeke kesintisinin olduğu durumda ilk çalışmalarını yaparlar ve enerji sağlarlar. Şebeke enerjisi geri geldiğinde kritik yükü şebekeye aktarır ve belirli bir süre sonra bekleme durumuna geçerler.

Bu geçiş sırasındaki kesinti durumu, saniyeler ile dakika arasında bir zaman aralığı sürmektedir. Bu süredeki enerji kesintisine dahi dayanıklılığı olmayan kritik yükler, Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) kullanımı ile bu kısa süreyi kesintisiz geçirebilirler.

Genellikle jeneratörün Veri Merkezi Altyapısındaki önemi ile ilgili çok büyük bir yanılgı oluşmuştur. Jeneratörler, “alternatif enerji kaynakları” olarak anıldığından sanki esas olan şebeke enerjisi imiş gibi bir kanı vardır.

Özellikle Tier 3 ve Tier 4 kritiklik seviyesine sahip olacak altyapılarda, jeneratörler “esas kaynak” olarak seçilmeleri, yapılandırılmaları gerekmektedir. Şebekede olacak herhangi bir kesinti ki, bu enerji hattının doğal ya da insani sebeplerden dolayı günlerce hatta haftalarca kesintiye uğraması da dahil olacak şekilde Veri Merkezi Fiziksel Altyapısı operasyonunu kesintiye uğramamalıdır. Bu da ancak saha içinde kurulu ve dahili kontrol altında olan jeneratör veya benzer enerji kaynakları ile mümkündür.

Jeneratörler, önemli yer kaplayan sistemlerdir. Yüksek soğutma hava akışının sağlanması ve yakıt egzoz gazının atılması, ortaya çıkan yüksek gürültü seviyesi ve fiziksel güvenlik istemi nedeni ile sahada yerleşimi dikkatle yapılmalıdır.


Jeneratörlerin uygulaması ile ilgili dikkate alınacak birçok unsur vardır. Bu unsurlar dikkate alınmazsa hedeflenen kritiklik seviyesi sağlanamaz ve büyük yatırımlar heba olabilir. Başlıcaları aşağıdadır:

  • Jeneratörlerin kapasitif yükle başları beladadır. Dolayısı ile her türlü operasyonda bu durumdan kaçınılması gereklidir. Örneğin reaktif güç kompanzasyon sistemi, Blade sunucu baskın kullanılan yerlerde bypass durumunda oluşacak BT yükün kapasitif davranışı gibi durumlarda önlem alınmalıdır.
  • Jeneratör ilk kalkışındaki enerjisini, akü dizisinden almaktadır. Bu sistemin dikkatli şekilde tasarlanması ve monitör edilmesi gerekebilir.
  • Jeneratörler, besledikleri yükün ani giriş ve çıkışlarına (adım yükler) ve onların normal çalışmada yarattığı elektriksel bozulmalara (harmonikler) çok duyarlıdırlar. İyi yapılmayan seçim, düzgün alınmayan önlemler jeneratörlerin kalkışını engelleyebilir.
  • Yükü, şebeke enerjisi ile dönüşümlü beslemek üzere Otomatik Transfer Anahtar Sistemleri ile birlikte kullanılırlar. Şebeke kesintisinin algılanması, jeneratörün ilk kalkışı ve yük karşılama durumuna gelmesi, birden fazla jeneratör paralel kullanılıyorsa bunların senkronizasyonu, hata koordinasyonu gibi tüm akıllı sistem davranışları iyi tasarlanmış bir otomasyon ile mümkündür.
  • Jeneratörlerin genelde kullanılan anma güçleri, bina ya da tesis yükleri baz alınarak değişken yük grafiğinde tanımlanmaktadır. Veri Merkezi Altyapı güç ihtiyacı bu tip tanım ile bağdaşmaz. Seçimin dikkatli yapılması gereklidir.