Uptime Institute Danışmanlık Servisleri

Veri merkezi altyapı sistemleri Uluslararası bağımsız bir kurum olan Uptime Institute (UI) tarafından derecelendirilir. UI tarafından derecelendirme ve sertifikalandırma tamamen tavsiye niteliğinde olup bir veri merkezi için zorunlu değildir. Veri merkezine sahip kurumlar kalite, prestij ve sürdürülebilir bir operasyon gibi sebeplerden dolayı veri merkezi salonlarına Tier-1,2,3 ve 4 seviyelerinde sertifika almaktadırlar. Sertifika süreçlerinde UI isterleri ile veri merkezi sahibi arasında güçlü bir iletişim zaman kayıplarını azalttığı gibi kaliteyi de arttıracaktır. Bu Sertifikaları almak isteyen veri merkezi sahiplerine aşağıdaki konular dahilinde danışmanlık servisleri verilmektedir.

Mevcut veri merkezinin hedeflenen sertifika programına göre eksiklerinin belirlenmesi (GAP Analizi)

UI Dizay Sertifika Süreçleri (Tier Certification of Design Document)

UI Bina Sertifika Süreçleri (Tier Certification of Constructed Facility)

UI Sürdürülebilir Operasyon Sertifika Süreçleri (Tier Certification of Operational Sustainability)

Sertifikalandırma Sürecinde Saha denetimleri ve refakatlar