Veri Merkezi Test ve Devreye Alma Servisleri

Veri merkezi altyapı sistemlerine ait bakım ve arıza senaryolarının gözlemlenerek sistemlerin ve personelin bu durumlara hazır edilmesi önceden yapılacak test ve devreye alma senaryoları ile gerçekleşmektedir. Veri merkezi altyapı sistemleri tek tek test edildiği gibi bir bütün halinde de test edilmelidir. Bütünleşik sistem testi yeni yapılacak veri merkezlerinde aktif sistemler çalışır hale gelmeden önce bu sistemleri taklit eden sahte yükler kullanılarak yapılmaktadır. Bütünleşik sistem testi mevcut veri merkezleri için de yılda bir sefer planlı olarak yapılması işletme güvenilirliği ve doğabilecek hataları önceden görebilme olanağı sağlayacaktır.

Test ve devreye alma kapsamının oluşturulması.

Test ve devreye alma süreçlerine liderlik edilmesi.

Test ve devreye alma iş programının oluşturulması.

Test ve devreye alma seviyeleri senaryoları. (Level 3,4,5)

Test ve devreye alma test prosedürleri.

Test ve devreye alma sürecinde saha tanıklığı.