Veri Merkezi Altyapı Verimi

Veri Merkezi Altyapı Verimi

Veri Merkezi güç tüketiminin bir kriter olarak göz önüne alınması, son yıllarda enerji fiyatlarının yükselmesi ile önemli hale gelmiştir. Toplam olarak veri merkezi verimi, “kullanılan bilgi işlem” performansı ile veri merkezi için harcanan toplam gücün oranı ile belirlenir. “Kullanılan bilgi işlem” kapasitesi “mips” (Bir işlemcinin bir saniyede işlediği komut sayısı), toplam güç ise Watt birimlerinde olacaktır.

Bu toplam verim iki parçadan oluşur. İlki kullanılan donanım teknolojisini tarif eder ve “Kullanılan bilgi işlem” kapasitesinin BT (IT) donanımının harcadığı güce oranı olarak ortaya çıkar. Daha verimli sunucu kullanımı ya da sanallaştırma gibi stratejiler bu verimi arttırır.

İkinci bileşen ise BT (IT) donanımının harcadığı gücün (UPS çıkış gücü), toplam veri merkezinde harcanan güce oranı şeklinde tarif edilir.  Bu oran, “DCIE”,  (Data Center Infrastructure Efficiency) veri merkezi altyapı verimliliğidir. Bu değerin tersi ise “PUE”, (Power Usage Effectiveness) güç kullanım efektifliğini tanımlar.


Bir veri merkezinin fiziksel altyapı verimliliği aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi birçok verimsizlik faktörü ile ilişkilidir. Bu faktörlerin bir grubu aktif güç hattı üzerindeki sistemlerin verimsizliklerini kapsarken diğerleri ise soğutma, aydınlatma, yangın sistemi, güvenlik ve otomasyonları gibi sistemlerin güç harcamalarını içermektedir.