Performans Yönetiminin Önemi

Performans Yönetiminin Önemi

Hedeflenen IT Yük Kapasitesi 400 kW olan bir Veri Merkezi Altyapısının devreye alınıp işletildiğini göz önüne alalım.

Bu altyapının, Tier 3 yedeklilik seviyesinde tasarlandığı, %50 (200kW) kapasite oranında kullanıldığı ve IT servisler sektöründe hizmet gördüğü durum incelensin. Enerji maliyeti hesaplarında kWh fiyatı 15 USD Cent olarak alınsın.

Bu durumda; Veri Merkezi Fiziksel Altyapısı ilk yatırım maliyeti 2,300,000 USD, yıllık enerji harcaması 650,000 USD ve buna rağmen iş süreksizliği riski 2,000,000 USD mertebesindedir. (İş süreksizliği maliyeti uluslararası araştırmada saatlik sektöre göre olan maliyet üzerinden hesaplanmıştır.

Veri Merkezi Altyapısının ilk yatırım maliyeti, enerji sarfiyatı ve iş sürekliliği seviyesi, daha altyapının planlandığı ve tasarlandığı aşamada göz önüne alınması ve öngörülerek tasarım, büyüme senaryoları ve işletme kritik noktaları ve denetlemeleri yapılmalıdır.

Bir veri merkezinden beklenen performans, yukarıdaki denklemde gösterildiği gibi üç ana bakış açısı tarafından ayrı ayrı fakat birbirlerini olumsuz etkilemeden sağlanması gereklidir. Örneğin “Fiziksel Altyapı Verimliliği” için atılacak bir adım söz konusu ise bu önlemin “Kapasite Kullanımını” ve “İş Sürekliliğini” olumsuz etkilememesi gereklidir. Benzer şekilde “Veri Merkezi Fiziksel Altyapı Üretkenliğinin” her unsuru için atılacak olurlu her adımın diğer unsurları olumsuz etkilememesi gerekecektir.